dochodzić

1. Dojść do czyichś rąk «trafić bezpośrednio do kogoś»: List leżał w modlitewniku matki, zamkniętym na mosiężną klamerkę. Mógł tak leżeć i przepaść na zawsze, mógł nigdy nie dojść do rąk Bronki. P. Gojawiczyńska, Dziewczęta.
2. Dojść do głosu «ujawnić się»: Trudno przewidzieć, jaki obrót przyjmą ostatecznie wydarzenia w (...) Rosji, gdzie mogą dojść do głosu różne, nawet najbardziej skrajne tendencje. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Historia.
3. Dojść do głosu, do słowa «uzyskać możność wypowiedzenia się; zabrać głos, przemówić»: Wreszcie pozwolono dojść do głosu przewodniczącemu jury. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera.
4. Dojść, przyjść do siebie
a) «odzyskać siły, wrócić do zdrowia»: Przez cały dzień Irek nie mógł dojść do siebie. Ręce i klatka piersiowa znowu drżały, porowata suchość wypełniała gardło i oblepiała język. W. Kowalewski, Bóg.
b) «odzyskać równowagę psychiczną, otrząsnąć się z wrażenia; opanować się, ochłonąć»: Przez długi czas nie potrafiłam dojść do siebie i pogodzić się z utratą bliskiej mi osoby. WO 28/10/2000.
Dojść do kropki zob. kropka 2.
Dojść po nitce do kłębka zob. nitka 1.
Dojść z czymś do ładu zob. ład 2.
Dojść z kimś do ładu zob. ład 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dochodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, dochodzićdzę, dochodzićdzi, dochodzićchodź {{/stl 8}}– dojść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, dochodzićjdę, dochodzićjdzie, dojdź, doszedł, doszła, doszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dochodzić — ndk VIa, dochodzićdzę, dochodzićdzisz, dochodzićchodź, dochodzićdził 1. forma ndk czas. dojść (p.) 2. dk «chodząc, uczęszczając gdzie dotrwać do końca» Dochodził do końca roku szkolnego i przeniósł się do innego liceum. ◊ Dochodzić w ubraniu,… …   Słownik języka polskiego

  • dochodzić – dojść do głosu — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uzyskiwać możliwość mówienia, wypowiadania się; przemawiać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kiedy gwar nieco ucichł, przewodniczącemu udało się dojść do głosu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dochodzić – dojść do siebie — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odzyskiwać siły, zdrowie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po długiej chorobie wreszcie doszedł do siebie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dochodzić – dojść do skutku — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś zostaje zrealizowane, spełnia się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyjazd do Paryża nie doszedł do skutku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dojść — dk, dojśćjdę, dojśćjdziesz, dojdź, doszedł, doszła, doszli, doszedłszy dochodzić ndk VIa, dojśćdzę, dojśćdzisz, dojśćchodź, dojśćdził 1. «posuwając się osiągnąć określone miejsce, cel» a) «o ludziach i zwierzętach: idąc dotrzeć dokądś» Dojść do… …   Słownik języka polskiego

  • osiągać — ndk I, osiągaćam, osiągaćasz, osiągaćają, osiągaćaj, osiągaćał, osiągaćany osiągnąć dk Va, osiągaćnę, osiągaćniesz, osiągaćnij, osiągaćnął, osiągaćnęła, osiągaćnęli, osiągaćnięty, osiągaćnąwszy 1. «uzyskiwać coś, zdobywać, otrzymywać» Osiągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • prawo — I n III, Ms. prawowie; lm D. praw 1. zwykle blm «ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą;… …   Słownik języka polskiego

  • dobiegać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dobiegaćam, dobiegaća, dobiegaćają {{/stl 8}}– dobiec {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}dobiegnąć {{/stl 22}}{{stl 8}}rzad., dk IVc b, dobiegaćbiegnę, dobiegaćbiegnie, dobiegaćbiegnij, dobiegaćbiegłem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobijać się – dobić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dochodzić, docierać z trudem, dopływać do celu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po długiej wspinaczce dobili się do szczytu. Okręt dobił się do brzegu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.